Extra verlof en andere bijzondere omstandigheden

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden. Zoals het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk of het overlijden van familielid. Als dit verlof minder dan tien dagen beslaat, kan de schooldirecteur in deze en andere zeer bijzondere omstandigheden toestemming geven voor extra verlof. Vraagt u meer dan tien dagen verlof aan? Dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Wij mogen slechts een keer per jaar verlof verlenen buiten de officiële schoolvakanties. Bovendien mogen we maximaal tien verlofdagen verstrekken. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Formulieren voor verlofaanvraag kunt u krijgen op school of hier downloaden.

Download hier om het aanvraagformulier:

Aanvraagformvrijstelling 2021


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/cbs-de-rank.nl/public_html/wp-content/plugins/mm-client-functions/vc-elements/download-block.php on line 124

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken