Absentmelding

Als uw kind ziek is, kunt u in onze Parro-app de absentmelding doen. Wanneer uw kind weer terug op school komt, zal de leerkracht hem/haar beter melden in het systeem.

Als een kind niet op school komt en we hebben geen absentmelding via Parro ontvangen, dan zullen wij proberen telefonisch contact op te nemen met u.

Verlof

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk of het overlijden van familielid. Als dit verlof minder dan tien dagen beslaat, kan de schooldirecteur in deze en andere zeer bijzondere omstandigheden toestemming geven voor extra verlof. Vraagt u meer dan tien dagen verlof aan? Dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Wij mogen slechts een keer per jaar verlof verlenen buiten de officiële schoolvakanties. Bovendien mogen we maximaal tien verlofdagen verstrekken. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Formulieren voor verlofaanvraag kunt u krijgen op school of hier downloaden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken