Overblijf regeling CBS De Rank

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd door TSO CLUB en de administratie gebeurt met een online administratie-systeem.

De coördinatie is in handen van Jane Steffens, zij is het aanspreekpunt voor ouders. Kijk voor informatie op de ouderpagina van TSO CLUB tsoclub.nl/derank. Heb je vragen over het overblijven, neem dan contact op met Jane via derank@tsoclub.nl.

Heb je vragen over de declaraties of betaling, mail dan naar administratie@tsoclub.nl. Voor inloggen en eenmalig registreren ga je naar login.tsoclub.nl.  (brinnummer: 20HL00 / ouderregistratiecode: 6748)

Mocht het inloggen niet lukken of heb je een vraag over de werking van het systeem, neem dan contact op met de helpdesk van TSO CLUB via support@tsoclub.nl of bel naar +31 654 304 663.