Overblijf regeling CBS De Rank

De Tussen Schoolse Opvang wordt verzorgd door TSO CLUB en de administratie gebeurt met een online administratiesysteem.

De coördinatie is in handen van Jane Steffens, zij is het aanspreekpunt voor ouders. Kijk voor informatie op de ouderpagina van TSO CLUB tsoclub.nl/derank. Heb je vragen over het overblijven, neem dan contact op met Jane via derank@tsoclub.nl.

Heb je vragen over de declaraties of betaling, mail dan naar administratie@tsoclub.nl. Voor inloggen en eenmalig registreren ga je naar login.tsoclub.nl.  (brinnummer: 20HL00 / ouderregistratiecode: 6748)

Mocht het inloggen niet lukken of heb je een vraag over de werking van het systeem, neem dan contact op met de helpdesk van TSO CLUB via support@tsoclub.nl of bel naar +31 654 304 663.