Missie

Midden in de binnenstad van Harderwijk vindt u onze gezellige, sfeervolle school. Vanuit een rustige, veilige sfeer geven wij les in de kernvakken. Hierbij zorgen wij ervoor dat ieder kind de instructie krijgt die het nodig heeft. Onze school is voortdurend in ontwikkeling. De laatste jaren veel op het gebied van eigenaarschap. Kinderen bewust maken van wat ze willen leren en op welke manier ze dat kunnen leren. Aan de hand van thema’s ontdekken de kinderen zelf en onder begeleiding van de leerkrachten, hun eigen leervragen en -doelen.

De kinderen

Kinderen ervaren de school als een positieve en veilige plek. De school is door hen erg goed beoordeeld op sociale veiligheid. Ze voelen zich veilig in de klas en op het plein. Daarnaast voelen ze zich gezien en gesteund door de leerkracht. Kinderen geven zelf aan dat ze naast de vakken lezen, taal en rekenen ook de waarden en normen van de leerkracht leren. Als concrete voorbeelden geven de kinderen aan dat ze leren hoe te handelen in conflictsituaties, over vertrouwen in zichzelf en de medemensen en over het omgaan met andere mensen. Binnen de school besteden we hier ruim aandacht aan. De school is in deze maatschappij een plek waar kinderen kennis op kunnen doen, maar ook een plek waar zij leren om zich staande te houden in het leven. We dragen uit dat we het belangrijk vinden dat kinderen iets over hebben voor elkaar en voor ‘de mens’ buiten de school. De jaarlijkse kanjerweek, waarin elke groep iets doet voor een ander, is breed gedragen binnen de school. We proberen met goede doelenprojecten in te springen op actuele situatie die kinderen raken. We hebben geen vaste doelen, maar laten kinderen meedenken over projecten. Dit zijn voorbeelden van de manier waarop we ‘school’ willen zijn in deze tijd.

Visie op onderwijs

Wij staan voor een liefdevolle schoolomgeving, waarin ieder kind ertoe doet en wij ons er maximaal voor inspannen om ieders talenten tot ontwikkeling te laten komen. Wij willen ieder kind eigenaar maken van zijn of haar eigen leerproces, zodat ze zich medeverantwoordelijk voelen hiervoor.

Visie op identiteit

De Rank is een Christelijke school. Alle leerkrachten willen een stukje geloofsbeleving meegeven aan de kinderen. Hierbij staan de verhalen uit de Bijbel centraal. Ze willen dat de kinderen goed in de maatschappij staan. Hun doel is dat kinderen tevreden zijn met zichzelf en dat ze oog hebben voor de medemens. Door het vormgeven van deze waarde binnen de school is de sfeer onderling goed.  We gebruiken de methode Kind op Maandag, er worden liederen aangeleerd, we hebben vieringen in de kerk en er is in de groep ruimte voor het gesprek met de kinderen. Kernwaarden tijdens dit gesprek zijn respect voor elkaars mening en geloofsbeleving. De leerkrachten nemen hun eigen geloofsbeleving mee in de verhalen naar de kinderen.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken