Downloads

Veiligheidsplan 2022-2023

Download

Sociaal veiligheidsbeleid 2023 (concept mei)

Hier vindt u ons veiligheidsbeleid, daarbij horen ook diverse protocollen. In ons beleidsdocument verwijzen we ook naar beleid van onze stichting VCO Harderwijk-Hierden. U kunt daar ook diverse documenten vinden. Wilt u iets weten, dan gaan we graag met u in gesprek. De protocollen zijn ook opvraagbaar bij de directie van de school.

Download

Schoolgids CBS De Rank 2022-2023 def

Download

Aanvraagformulier verlof 2023

aanvraagformulier verlof 2023

Download

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Download

Schoolondersteunings-profiel

Ons schoolondersteuningsprofiel

Download

Jaarverslag

Ons Jaarverslag

Download

Oudertevredenheids-onderzoek

Het oudertevredenheidsonderzoek

Download

Schoolgids CBS De Rank 2022-2023 def

Download