U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

   

De Rank zet zich breed in voor haar leerlingen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook met tal van activiteiten. De school neemt deel aan lokale activiteiten én organiseert ook zelf evenementen. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten is de hulp van ouders altijd zeer welkom. De ouderraad helpt daarbij. Bovendien treedt de ouderraad op namens alle ouders/verzorgers van de leerlingen die op De Rank zitten.

Jaarlijkse activiteiten

De ene keer zorgt de ouderraad voor een kopje koffie als u tijdens een 10-minuten gesprek het rapport van uw kind bespreekt met de leerkracht. De andere keer organiseert de ouderraad samen met de leerkracht(en) dat uw kind op schoolreis of kamp gaat en hier een leuke tijd beleeft. En wat dacht u van het jaarlijkse Sinterklaasfeest? Voor de groepen 1 t/m 4 kopen we cadeaus en zorgen we dat Sinterklaas goed kan worden ontvangen op school.

De ouderraad ondersteunt onder meer bij:

 • de jaarvergadering
 • het Sinterklaasfeest + cadeaus)
 • de kerstviering en kerstbroodmaaltijd
 • de paasbroodmaaltijd
 • het Oranjefeest
 • sporttoernooien (korfbal, voetbal, hockey)
 • de sportdag
 • de avondvierdaagse
 • het schoolkamp
 • schoolreisjes
 • het eindejaarsfeest
 • de musical (groep 8)
 • de Meester- & Juffendag
 • de 10-minutengesprekken (rapportbesprekingen)
 • de thema-kerkdienst
 • de financiële ondersteuning van de school bij contributies (bibliotheek of abonnement van De Hortus, centrum voor Natuur en Milieu)

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (BVC) Harderwijk kunnen respecteren. De ouderraad heeft een voorzitter, penningmeester en notulist. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad ‘s avonds op school, in aanwezigheid van schooldirecteur Roelien van Zuthem en een leerkracht.

Meehelpen?

Elk jaar vertrekken er ouders uit de ouderraad, bijvoorbeeld omdat hun kind van school is gegaan. ‘Nieuwe’ ouders zijn dus altijd welkom. Hebt u interesse? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad of mail: ouderraadderankharderwijk@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018:

Begin oktober ontvang u van de ouderraad een brief waarin u verzocht wordt om de vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018 van € 30,00 per kind zo spoedig over te maken op SNS-bankrekeningnummer IBAN NL27 SNSB 0909 0046 17 onder vermelding van de naam en voornaam van het kind plus zijn of haar groep. De ouderraad stelt  het erg op prijs als u deze bijdrage uiterlijk 1 november 2017 aan de ouderraad heeft overgemaakt

Jaarverslag 2016-2017 ouderraad

Via deze link krijgt u een overzicht van de activiteiten in het jaar 2016-2017

Financieel Jaarverslag 2017-2018

Via deze link krijgt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het schooljaar 2016-2017