U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van cbs De Rank.

De raad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van ondernemersraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar gemiddeld acht keer. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan medezeggenschapsraad: mrrank@stichtingvco.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van Stichting VCO Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per maand over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. De leden van GMR komen gemiddeld tienmaal per jaar bijeen.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Rank bestaat uit 6 personen: 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar door respectievelijk de ouders/verzorgers en de het personeel. De huidige samenstelling van de Medezeggenschapsraad:


Van links naar rechts: Rosa, Nicole, Kim (leerkrachten), Barbara, Wijnand, Petra (ouders).

Opmerkingen of suggesties?

Heeft u opmerkingen of suggesties, aarzel niet maar mail ons: mrrank@stichtingvco.nl. Spreek ons aan op school óf doe een briefje in de rode brievenbus bij de kleuterklassen.