Wilt u graag kennis maken of uw kind aanmelden?

Dat vinden wij superleuk.

Een school voor je kind kiezen? Dat doe je niet zomaar. Laat u daarom goed voorlichten. Wij bieden u de mogelijkheid om onze school te leren kennen. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding door onze school. U kunt dan de sfeer proeven en uw vragen stellen. Besluit u op basis daarvan uw kind te laten inschrijven bij CBS De Rank? Dan is uw zoon of dochter natuurlijk meer dan welkom als u binnen onze grenzen woont. Eén tip: meld uw kind tijdig aan. De meeste ouders doen dit zodra hun kind drie jaar is geworden.

Aannamebeleid

Het aannamebeleid van De Rank bouwt voort op het aannamebeleid van Stichting VCO Harderwijk-Hierden waarin twee principes centraal staan:

  • In iedere wijk staat een VCO-school zodat ouders altijd kunnen kiezen voor christelijk onderwijs in de directe nabijheid.
  • Iedere VCO-school voert een inclusief aannamebeleid voor de kinderen van de eigen wijk.

Visie van De Rank: Onze visie beoogt dat we een authentieke, kleinschalige binnenstad school zijn die op één locatie werkt.

Het gebouw van CBS De Rank telt 8 lokalen, wat in de praktijk neerkomt op voldoende ruimte voor ongeveer 200 leerlingen. De Rank is de school voor de Binnenstad (zie kaartje) en garandeert daarmee een beschikbare plek voor de leerlingen die woonachtig zijn in deze wijk.

In achterliggende jaren is het leerlingaantal fors gegroeid, vooral als gevolg van de bouwactiviteiten in het Waterfront. Voor de komende jaren geldt daarom dat we ons strak moeten houden aan ons aannamebeleid om te kunnen blijven garanderen dat er plek is voor de gezinnen in de Binnenstad.                                  

Groepsgrootte

Wat is voor onze school de maximale of de ideale groepsgrootte? Je hebt middelen nodig om je onderwijs zo rijk mogelijk te kunnen verzorgen. Het is belangrijk om te kijken hoeveel zorg er in een groep zit om te bepalen of er nog een leerling bij kan. Tegelijkertijd zijn er voldoende middelen nodig om ook buiten de groep voldoende formatie te hebben en middelen voor materialen. Binnen VCO is de vuistregel dat een klas met 27 kinderen voldoende inkomsten geeft, dat maakt dat we streven naar schoolbreed een gemiddelde van 27 kinderen per groep. Als uitgangspunt van ons beleid hanteren wij een bandbreedte van 25 tot 30 leerlingen per groep. Dertig leerlingen is geen absoluut maximum, grotere groepen vragen wel om doordenking van de organisatie- en ondersteuningsmogelijkheden om goed onderwijs te kunnen bieden.

Bij de aanname hanteren we de volgende werkwijze:

Iedereen is welkom op onze school, maar niet altijd passen alle kinderen in het gebouw. We hebben tijdelijke huisvesting met als doel op termijn weer met 8 groepen in één gebouw te zitten. Daarom hanteren we een aannamebeleid met voorrangsbeleid, zodat we in eerste instantie de school zullen zijn voor de kinderen in de binnenstad en naaste omgeving en als er plek is ook voor alle andere kinderen uit Harderwijk.

Voor de aanmelding hanteren we daarom de volgende procedure: Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek, waarbij we u graag een rondleiding geven en elkaar beter leren kennen. Tijdens dit gesprek noteren we naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, zodat u uw interesse in onze school kenbaar kunt maken. Deze gegevens bewaren we totdat er een beslissing is genomen.

Indien uw kind op de lijst staat, zullen wij contact met u opnemen vóór de leeftijd van 3 jaar en 3 maanden van uw kind, om u op de hoogte te stellen van de beschikbare ruimte in de klas. Als er voldoende ruimte is, wordt u gebeld met de vraag of u uw kind definitief bij ons wilt inschrijven. Hierbij hanteren we de volgende voorrangscriteria:

  • Broertjes en zusjes van oudere leerlingen.
  • Kinderen die binnen de blauwe zone wonen.
  • Kinderen die binnen de oranje zone wonen.
  • Kinderen die buiten de blauwe en oranje zone wonen.

De aanname gebeurt op volgorde van binnenkomst, met inachtneming van de verschillende voorrangscriteria.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de directeur van De Rank.  inforank@stichtingvco.nl

Bekijk onze schoolgids

Meer informatie vindt u ook in onze schoolgids. Klik hier voor de digitale versie.

Inschrijven en wendagen

Kiest u voor onze school? Vraag dan nadat u op gesprek bent geweest, het aanmeldingsformulier aan bij de directeur van CBS De Rank; Dora Riet. U kunt haar het best bereiken per e-mail (inforank@stichtingvco.nl) of telefonisch (0341 – 416748).

Er zijn drie wenmomenten voor kinderen die in de loop van het schooljaar 4 worden. Deze wenmomenten worden in overleg met u gepland. Mocht uw kind gelijk na de zomervakantie starten dan zijn er geen wenmomenten.

inforank@stichtingvco.nl

Rondleiding / Gesprek aanvragen