U bevindt zich hier: De Rank » Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen zelf aangaan. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Zij worden gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep kiest twee leerlingen uit die deze groep vertegenwoordigt. Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen een nieuwe leerlingenraad.
Alle leerlingen kunnen punten aandragen waar de leerlingenraad mee aan de slag gaat. Elke 6 weken  is er overleg en worden er adviezen gegeven aan het team.

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende personen:  Lois, Sietse, Lieuwe, Lisette, Solane Elouise, Sophie en Jack. Lieuwe uit groep 7 neemt de taak van voorzitter op zich en Elouise uit groep 7 is de notuliste. Na elke vergadering van de leerlingenraad zal er een terugkoppeling komen in de nieuwsbrief.