U bevindt zich hier: De Rank » Kinderopvang Doomijn

Kinderopvang Doomijn

Buitenschoolse opvang in een veilige en stimulerende omgeving

 

Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. De medewerkers zetten zich ervoor in dat uw kind zich snel thuis en veilig voelt. Kinderopvang bij Doomijn is veel meer dan alleen opvang. Doomijn stimuleert het spelend ontdekken van de wereld en daagt kinderen uit hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. De medewerkers bieden de kinderen leuke en spannende activiteiten aan, op allerlei terreinen. Zijn doen dit vanuit methodieken voor het volgen en breed stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Daarbij staat altijd het plezier voorop. Trouwens: met dit brede aanbod van activiteiten brengen de medewerkers van Doomijn soms ook ouders op nieuwe ideeën.

Kwaliteit van opvang

Doomijn draagt bij aan de groei en ontwikkeling van uw kind; een hele verantwoordelijkheid. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, besteedt Doomijn veel aandacht aan het scholen van de medewerkers op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering.

Contact met ouders

We vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen medewerkers en ouders. De medewerkers van Doomijn delen daarom graag met u wat uw kind beleeft en hoe het zich ontwikkelt. Daarom nemen de medewerkers de tijd voor u, bij het brengen en halen van uw kind. Er zijn oudergesprekken en ouderactiviteiten én u ontvangt periodiek een nieuwsbrief van Doomijn.

Meer informatie

Kijk op www.doomijn.nl of neem contact op met vestigingsmanager Karen Borst, tel. 06 – 811 93 632.