U bevindt zich hier: De Rank » Geschiedenis

Geschiedenis van De Rank

Op de plaats waar nu onze school staat, stond al in de 14e eeuw de Latijnse School. Deze school werd in 1372 gesticht. In 1441 werd de school bezocht door 300 leerlingen, uit de stad en van buiten. In 1503 ging het gebouw bij de grote standsbrand in vlammen op. Daarbij vonden ruim 300 leerlingen de dood. Ter herinnering aan dit drama bevindt zich op de zijkant van onze school een gevelsteen. De school werd in 1540 tot nieuwe bloei gebracht. In 1603 kreeg de school van de Staten van het Kwartier van de Veluwe de naam Illuster Gymnasium. Ten slotte is het gebouw veranderd op bevel van de heren curatoren in het jaar 1708.

Voordat De Rank kon worden gebouwd, moest eerst plaats worden gemaakt. Dit hield in dat de restanten van school B of de openbare school Jan Ligthart moesten worden verwijderd. Op de foto is nog te zien waar de gevelsteen oorspronkelijk was geplaatst, namelijk aan de voorzijde van het gebouw. Op óns schoolgebouw is de steen in de zijmuur gezet.

   

Op 19 maart 1980 vond de officiële opening plaats van De Rank. Daarbij werden de beide schoolnamen onthuld: De Kleine Ster (de kleuterschool) en De Rank  (de lagere school). In de school vinden we nog een steen die herinnert aan de eerste hoofdmeester van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Harderwijk: Rommert Ferwerda.

Na de start van de basisschool in 1985 koos het schoolbestuur voor één naam: De Rank. Dat viel samen met de viering van het eerste lustrum. In 2005 vierde de school het 25-jarige bestaan met een feestweek met oud-(leerlingen) en ouders. Hoogtepunt was het opvoeren van de musical Jor in het Cultureel Centrum.